Обекти


С LED осветителите на Сейф Парт са реализирани множество публични и частни обекти. Чрез замяна на традиционното осветление или чрез изграждане на изцяло нови решения е постигната значителна икономия на електроенергия и повишаване качеството на осветление. Предлаганите от нас продукти намират успешна реализация в САЩ, Австралия, Нова зеландия, Япония, Англия, Дания, Испания, Италия, Франция, Австрия, Гърция, Кипър, Катар.

Магазин Biofresh в гр.Пловдив. 90% икономия на енергия. Магазин Biofresh в гр.Пловдив. Осветители DSL-DL08(20W) и DSL-A19-P10(10W). 90% енергоспестяване.
Магазин Мобител в гр.Пловдив. Осветител DSL-DL08 (20W). Равномерна осветеност от 600Lx,
Модерно LED на кръгово кръстовище в град Кърджали от Сейф Парт ООД Община Кърджали, България - LED улично осветление на кръгово кръстовище

Община Пловдив, България LED (светодиодно) осветление на мост Община Пловдив, България - LED улично осветление на мост
Община Пловдив снимка на led парково осветление Община Пловдив, България - LED парково осветление на площад
Площад Централен - Пловдив LED градиснско осветъление Площад Централен гр.Пловдив, България LED градиснско осветление

Централна поща град Пловдив LED (светодиодно) градинско осветление Централна поща гр.Пловдив, България LED градинско осветление
LED светодиодно улично осветление на път към летище на гр. Солун, Гърция LED улично осветление на път към летище Солун, Гърция
Светодиодно LED улично осветление на пристанище Александрополис, Гърция LED улично осветление на пристанище Александрополис, Гърция

LED осветление магистрала Игнатиа, Гърция LED осветление магистрала Игнатиа, Гърция
LED (светодиодно) осветление художествена галерия Гърция LED осветление художествена галерия Гърция
Светодиодно LED складово осветление Атина, Гърция LED складово осветление Атина, Гърция

Обществен парк гр. Драма, Гърция LED (светодиодно) градинско осветление Обществен парк гр. Драма, Гърция LED градинско осветление
Обществен парк Гърция LED (светодиодно) градинско осветление Обществен парк Гърция LED градинско осветление
Обществен парк гр. Александрополи, Гърция LED (светодиодно) градинско осветление Обществен парк гр. Александрополи, Гърция LED градинско осветление