Актуално

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

2020-06-26 

Сейф Парт ООД получи финансиране по проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19". Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места Общата стойност на проекта е 9 560.00 лв., от които 8 126.00 лв. европейско и 1 434.00 лв. национално съфинансиране.

...
...
...